preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
LEKTIRE

Kako bi bezbrižno, elektronički čitali lektire, morate se logirati preko CAR-net učeničkog korisničkog računa, na ovu stranicu (slika-link)

 

NATJEČAJ-UČITELJ RAZREDNE NASTAVE
NATJEČAJ - KUHAR
Javni poziv-najam školske sportske dvorane
NATJEČAJ -KUHAR
NATJEČAJ-MATEMATIKA-13 SATI TJEDNO
NATJEČAJ-FIZIKA-20 SATI TJEDNO
NATJEČAJ-STRUČNI SURADNIK PEDAGOG
NATJEČAJ-RAZREDNA NASTAVA-PŠ KEŠINCI
NATJEČAJ-RAZREDNA NASTAVA-SEMELJCI
NATJEČAJ - POMOĆNIK U NASTAVI
NATJEČAJ ZA UČITELJ INFORMATIKE
NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE OSNOVNE ŠKOLE JOSIPA KOZARCA SEMELJCI
NATJEČAJ - SPREMAČ/ICA
NATJEČAJ - RAZREDNA NASTAVA
NATJEČAJ - STRUČNI SURADNIK - PEDAGOG
NATJEČAJ - UČITELJ MATEMATIKE
NATJEČAJ - UČITELJ RAZREDNE NASTAVE
NATJEČAJ - UČITELJ INFORMATIKE
POMOĆNIK U NASTAVI
PROJEKT MANAGER
POMOĆNIK U NASTAVI
Natječaj - učitelj engleskog jezika
Natječaj - stručni suradnik - psiholog
Natječaj - stručni/a suradnik/ca - pedagog/inja
Natječaj - stručni/a suradnik/ca - psiholog/inja
Natječaj-učitelj/ica njemačkog jezika
Natječaj - pripravnik/ca tjelesne i zdravstvene kulture
JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
Natječaj za učitelj/ica tehničke kulture - određeno
Natječaj za učitelj/ica tehničke kulture na određeno nepuno radno vrijeme
Natječaj za učitelj/ica matematike na određeno nepuno radno vrijeme
Natječaj za učitelj/ica informatike na neodređeno puno radno vrijeme
Natječaj za radno mjesto pripravnik - edukator rehabilitator
Natječaj za učitelja/učiteljicu razredne nastave_Forkuševci
Natječaj za učitelja/učiteljicu razredne nastave _Mrzović
Natječaj za učitelja/učiteljicu informatike_40 sati
Natječaj za učitelja/učiteljicu informatike_12 sati
Natječaj za učitelja/učiteljicu engleskog jezika_12sati
Natječaj za učitelja/učiteljicu engleskog jezika_40sati
Natječaj za odgojitelja/odgojiteljcu predškolske djece
Natječaj za tajnika/tajnicu
Natječaj - tehnička kultura
Priloženi dokumenti:
Natjecaj - tehnicka kultura.pdf

Natječaj za tajnika/tajnicu škole
Natječaj - likovna kultura
Natječaj - engleski jezik
Natječaj - razredna nastava
Natječaj - matematika
Natječaj za odgojitelja/odgojiteljcu predškolske djece
Natječaja za učiteljicu Hrvatskog jezika
Natječaja za učiteljicu razredne nastave u PŠ Vrbica
Natječaja za učiteljicu razredne nastave u PŠ Kešinci
Natječaj za kuharicu,od 5. do 12.06.2019.
Priloženi dokumenti:
Natjecaj kuhar-ica.pdf

Natječaj za tajnika/icu
Priloženi dokumenti:
Natjecaj-tajnik-ica.pdf

Natječaj- kuhar-kuharica
Priloženi dokumenti:
Natjecaj - kuhar-kuharica.pdf

Natječaj - učitelj/ica razredna nastava
Priloženi dokumenti:
Natjecaj- razredna nastavaa.pdf

Natječaj - učitelj/ica razredne nastave
Priloženi dokumenti:
Natjecaj- razredna nastava.pdf

Natječaj za prijem pripravnika
Priloženi dokumenti:
Natjecaj - prijem pripravnika.pdf

NATJEČAJI - OD 16.10. DO 24.10.2018.
Natječaj za ravnatelja/icu, od 22. do 30.03.2018.
natječaj matematika,od 10.do 19.03.2018.
Natječaj,biologija,od10.do19.03.2018.
Natječaj,pedagog od 17.do 26.02.2018.
natječaj razredna nastava
Priloženi dokumenti:
natjecaj,razredna nastava.pdf

Natječaj,hrvatski jezik
Priloženi dokumenti:
natjecaj,hrvatski jezik.pdf

NATJEČAJ, ODGOJITELJ/ICA OD28.11. DO 06.12.2017.
Natječaj, domar od 28.11. do 06.12.2017.
natječaj,stručno osposobljavanje,razredna nastava,od 02.do 09.11.2017.
Natječaj,stručno osposobljavanje,vjeronauk,od 23.do 30.10.2017.
Natječaj,razredna nastava,23.do 30.10.2017,
Natječaj, razredna nastava,23.do 30.10.2017.
Natječaj za pomoćnika u nastavi,od 17.10. do 25.10.2017.
Priloženi dokumenti:
natjecaj za pomocnika u nastavi.pdf

natječaj, likovna kultura
Priloženi dokumenti:
natjecaj, likovna kultura.pdf

natječaj, tehnička kultura
Priloženi dokumenti:
natjecaj, tehnicka kultura.pdf

natječaj za domara,rukovatelja centralnog grijanja od 31.08. do 07.09.2017.
 
NATJEČAJ, TAJNIK/ICA - OD 27. 06. DO 04. 07. 2017.
Priloženi dokumenti:
NATJECAJ.pdf

NATJEČAJ, GEOGRAFIJA 28. do 05. 05. 2017.
Priloženi dokumenti:
NATJECAJ, GEOGRAFIJA.pdf

NATJEČAJ, RAZREDNA NASTAVA 22. - 29. 03. 2017.
Priloženi dokumenti:
Natjecaj, razredna nastava.pdf

NATJEČAJ, KUHAR/ICA - 21. do 29. 03. 2017.
Priloženi dokumenti:
Natjecaj, kuhar.pdf

NATJEČAJ GEOGRAFIJA 14.-21- 03. 2017.
Priloženi dokumenti:
NATJECAJ, GEOGRAFIJA.pdf

NATJEČAJ LIKOVNA KULTURA 14.-21. 03. 2017.
Priloženi dokumenti:
NATJECAJ, LIKOVNI.pdf

NATJEČAJ, TEHNIČKA KULTURA - 07.- 14. 02. 2017.
Priloženi dokumenti:
NATJECAJ - TEHNICKA KULTURA.pdf

Natječaj razredne nastava 18.-25.01.2017.
Priloženi dokumenti:
NATJECAJ, RAZREDNA NASTAVA.pdf

NATJEČAJ - TAJNIK/TAJNICA
Priloženi dokumenti:
Natjecaj tajnik tajnica.pdf

Natječaj geografija 19.-27.10.2016.
Priloženi dokumenti:
Natjecaj geografija.pdf

Natječaj - predškola 13.-21.10.2016.
Priloženi dokumenti:
Natjecaj predskola.pdf

Natječaj tehnička kultura 13.-21.10.2016.
Priloženi dokumenti:
Natjecaj tehnicka kultura.pdf

Natječaj informatika 13.-21.10.2016.
Priloženi dokumenti:
Natjecaj informatika.pdf

Natječaj - razredna nastava 20.1. - 28.1.2016.

KLASA:112-01/16-02/01

URBROJ:2121-22-01-16-01

 

U Semeljcima 19. siječnja 2016. godine

 

Osnovna škola Josipa Kozarca Semeljci, raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE     

- na određeno vrijeme, puno radno vrijeme,

- zamjena za radnicu na bolovanju

- 1izvršitelj/ica   

- mjesto rada: Semeljci

 

UVIJET : Kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete utvrđene Zakonom o odgoju

              i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („N.N.“br. 87/08.,86/09.,92/10.,

             105/10.- ispravak, 90/11,16/12,86/12, 126/12.,94/13,152/14)

 

PRI  PRIJAVI  NA  NATJEČAJ  PRILOŽITI  NEOVJERENE  PRESLIKE:

- dokaza o stečenoj stručnoj spremi (diploma)

- životopis

- domovnicu

- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci ) u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („N.N.“br.   87/08.,86/09., 92/10.,105/10.-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14.)

- potvrda o evidentiranom radnom stažu

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva, te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.

Dokazi mogu biti u preslici, a izvornici se donose na uvid kod zaključivanja ugovora o radu.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne dostavljene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici škole u roku od 15 dana od završetka natječaja.

ROK PRIJAVE : 8 dana od dana objavljivanja natječaja

Pisanu prijavu dostaviti osobno ili na adresu : Osnovna škola Josipa Kozarca Semeljci

                                                                          Školska 21, 31402 Semeljci

Natječaj objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnim pločama

Škole, web stranici Škole dana 20.01.2016. godine i traje do 28.01.2016. godine.

 

Ravnateljica škole:

Ružica Primorac, prof.

Natječaj-engleski jezik-17 sati -20.1.-28.1.2016.

KLASA:112-01/16-02/02

URBROJ:2121-22-01-16-02

 

U Semeljcima 19. siječnja 2016. godine

 

Osnovna škola Josipa Kozarca Semeljci, raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

1. UČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA     

- na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme - 17 sati tjedno

- zamjena za radnicu - nastavak korištenja preostalog neiskorištenog dijela roditeljskog                                         dopusta

- 1izvršitelj/ica   

- mjesto rada: PŠ Vučevci, PŠ Forkuševci i PŠ Vrbica

 

UVIJET : Kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete utvrđene Zakonom o odgoju

              i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („N.N.“br. 87/08.,86/09.,92/10.,

              105/10.- ispravak, 90/11,16/12,86/12, 126/12.,94/13,152/14)

 

PRI  PRIJAVI  NA  NATJEČAJ  PRILOŽITI  NEOVJERENE  PRESLIKE:

- dokaza o stečenoj stručnoj spremi (diploma)

- životopis

- domovnicu

- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci ) u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („N.N.“br.      87/08.,86/09., 92/10.,105/10.-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14.)

- potvrda o evidentiranom radnom stažu

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva, te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.

Dokazi mogu biti u preslici, a izvornici se donose na uvid kod zaključivanja ugovora o radu.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne dostavljene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici škole u roku od 15 dana od završetka natječaja.

ROK PRIJAVE : 8 dana od dana objavljivanja natječaja

Pisanu prijavu dostaviti osobno ili na adresu : Osnovna škola Josipa Kozarca Semeljci

                                                                          Školska 21, 31402 Semeljci

Natječaj objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnim pločama

Škole, web stranici Škole dana 20.01.2016. godine i traje do 28.01.2016. godine.

 

Ravnateljica škole:

Ružica Primorac, prof.

Natječaj-engleski jezik-23 sata -20.1.-28.1.2016.

KLASA:112-01/16-02/03

URBROJ:2121-22-01-16-03

 

U Semeljcima 19. siječnja 2016. godine

 

Osnovna škola Josipa Kozarca Semeljci, raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

1. UČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA     

- na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme - 23 sata tjedno

- zamjena za radnicu - nastavak korištenja preostalog neiskorištenog dijela roditeljskog                                             dopusta

- 1izvršitelj/ica   

- mjesto rada: PŠ Kešinci, PŠ Vrbica i PŠ Mrzović

 

UVIJET : Kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete utvrđene Zakonom o odgoju

              i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („N.N.“br. 87/08.,86/09.,92/10.,

              105/10.- ispravak, 90/11,16/12,86/12, 126/12.,94/13,152/14)

 

PRI  PRIJAVI  NA  NATJEČAJ  PRILOŽITI  NEOVJERENE  PRESLIKE:

- dokaza o stečenoj stručnoj spremi (diploma)

- životopis

- domovnicu

- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci ) u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („N.N.“br.      87/08.,86/09., 92/10.,105/10.-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14.)

- potvrda o evidentiranom radnom stažu

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva, te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.

Dokazi mogu biti u preslici, a izvornici se donose na uvid kod zaključivanja ugovora o radu.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne dostavljene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici škole u roku od 15 dana od završetka natječaja.

ROK PRIJAVE : 8 dana od dana objavljivanja natječaja

Pisanu prijavu dostaviti osobno ili na adresu : Osnovna škola Josipa Kozarca Semeljci

                                                                          Školska 21, 31402 Semeljci

Natječaj objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnim pločama

Škole, web stranici Škole dana 20.01.2016. godine i traje do 28.01.2016. godine.

 

Ravnateljica škole:

Ružica Primorac, prof.

Natječaj - domar - 20.01. - 28.01.2016.

KLASA:112-01/16-02/04

URBROJ:2121-22-01-16-04

 

U Semeljcima 19. siječnja 2016. godine

 

Osnovna škola Josipa Kozarca Semeljci, raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

1. DOMAR/ICA     

- na određeno vrijeme, puno radno vrijeme

- zamjena za radnika na neplaćenom dopustu

- 1 izvršitelj/ica   

- mjesto rada: Semeljci  (i područne škole prema potrebi)

 

UVIJET : u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi                            (N.N.br.87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12,86/12,126/12,94/13,152/14) te sukladno članku 1. Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu završena srednja škola drvoprerađivačkog, strojarskog, tehničkog ili  elektrotehničkog smjera

 

PRI  PRIJAVI  NA  NATJEČAJ  PRILOŽITI  NEOVJERENE  PRESLIKE:

- dokaza o stečenoj stručnoj spremi, životopis , domovnicu, uvjerenje o nekažnjavanju

  (ne starije od 6 mjeseci ) u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

  i srednjoj školi („N.N.“br. 87/08.,86/09., 92/10.,105/10.-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14.) i potvrda o evidentiranom radnom stažu

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva, te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.

Dokazi mogu biti u preslici, a izvornici se donose na uvid kod zaključivanja ugovora o radu.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne dostavljene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici škole u roku od 15 dana od završetka natječaja.

ROK PRIJAVE : 8 dana od dana objavljivanja natječaja

Pisanu prijavu dostaviti osobno ili na adresu : Osnovna škola Josipa Kozarca Semeljci

                                                                          Školska 21, 31402 Semeljci

Natječaj objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnim pločama

Škole, web stranici Škole dana 20.01.2016. godine i traje do 28.01.2016. godine.

 

Ravnateljica škole:

Ružica Primorac, prof.

18.12.-28.12.2015. Natječaj- spremač/ica

KLASA:112-01/15-02/06

URBROJ:2121-22-01-15-06

U Semeljcima 17. prosinca 2015. godine

 

Osnovna škola Josipa Kozarca Semeljci, raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

1. SPREMAČ/ICA    

- na određeno, nepuno radno vrijeme, 14 sati tjedno,

  zamjena za radnicu na neplaćenom dopustu

- 1 izvršitelj/ica

- mjesto rada: Semeljci

 

UVIJET: završena osnovna škola

 

PRI  PRIJAVI  NA  NATJEČAJ  PRILOŽITI  NEOVJERENE  PRESLIKE:

 

-dokaza o stečenoj stručnoj spremi, životopis, domovnicu, uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („N.N.“br. 87/08.,

86/09., 92/10.,105/10.-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14.) ne stariju od 6 mjeseci i potvrdu o evidentiranom radnom stažu.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva, te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.

Dokazi mogu biti u preslici, a izvornici se donose na uvid kod zaključivanja ugovora o radu.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne dostavljene prijave neće se razmatrati.

 

Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici škole u roku od 15 dana od završetka natječaja.

ROK PRIJAVE : 8 dana od dana objavljivanja natječaja

Pisanu prijavu dostaviti osobno ili na adresu : Osnovna škola Josipa Kozarca Semeljci

                                                                          Školska 21, 31402 Semeljci

 

Natječaj objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnim pločama

Škole, web stranici Škole dana 18.12.2015. godine i traje do 28.12.2015. godine.

 

Ravnateljica škole:

Ružica Primorac, prof.

18.12.-28.12.2015. Natječaj-psiholog/inja-stručni suradnik

KLASA:112-01/15-02/07

URBROJ:2121-22-01-15-07

U Semeljcima 17. prosinca  2015. godine

 

Osnovna škola Josipa Kozarca Semeljci, raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

1. STRUČNI SURADNIK – PSIHOLOG/PSIHOLOGINJA     

- na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme,

- 1 izvršitelj/ica    - mjesto rada: Semeljci

 

UVIJET:

Kandidati trebaju ispunjavati, osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih općim propisima o radu i posebne uvjete utvrđene člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12 ., 94/13. I 152/14) te prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu („NN“ br.47/96. i 56/01.) 

 

PRI  PRIJAVI  NA  NATJEČAJ  PRILOŽITI  NEOVJERENE  PRESLIKE:

- dokaza o stečenoj stručnoj spremi (diploma)

- životopis

- domovnicu

- uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („N.N.“br. 87/08.,86/09., 92/10.,105/10.-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14.) ne stariju od 6 mjeseci

- potvrda o evidentiranom radnom stažu

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva, te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.

Dokazi mogu biti u preslici, a izvornici se donose na uvid kod zaključivanja ugovora o radu.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne dostavljene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici škole u roku od 15 dana od završetka natječaja.

ROK PRIJAVE : 8 dana od dana objavljivanja natječaja

Pisanu prijavu dostaviti osobno ili na adresu : Osnovna škola Josipa Kozarca Semeljci

                                                                          Školska 21, 31402 Semeljci

Natječaj objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnim pločama

Škole, web stranici Škole dana 18.12.2015. godine i traje do 28.12.2015. godine.

 

Ravnateljica škole:

Ružica Primorac, prof.

29.9.-7.10.2015. Natječaj - učitelj/ica matematika
11.9.2015. NATJEČAJ - učitelj/učiteljica razredne nastave
11.9.2015. NATJEČAJ - stručni suradnik - pedagog/pedagoginja
11.9.2015. NATJEČAJ - spremač/spremačica
Priloženi dokumenti:
Natjecaj - spremac - spremacica.pdf

11.9.2015. NATJEČAJ - odgojitelj/odgojiteljica predškolske djece
NATJEČAJ-ENGLESKI JEZIK,ODREĐENO, NEPUNO RADNO VRIJEME,17 SATI TJEDNO
NATJEČAJ- STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE - VJERONAUK
NATJEČAJ - RAZREDNA NASTAVA, ODREĐENO VRIJEME
NATJEČAJ - ENGLESKI JEZIK, ODREĐENO VRIJEME
NATJEČAJ - FIZIKA, ODREĐENO VRIJEME
NATJEČAJ-TEHNIČKA KULTURA, ODREĐENO VRIJEME
NATJEČAJ - ODGOJITELJ ICA PREDŠKOLSKE DJECE, ODREĐENO VRIJEME
Natječaj - stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - matematika
Natječaj - stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - povijest
Natječaj - spremač/ica u PŠ Vrbica, neodređno, nepuno radno vrijeme, 14 sati tjedno
Natječaj - stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Natječaj - geografija, određeno, puno radno vrijeme
Natječaj-razredna nastava - Semeljci - 17.-25.2.2014.
Natječaj-engleski jezik, određeno, nepuno radno vrijeme
Natječaj-pomagač/ica u nastavi
Priloženi dokumenti:
natjecaj - pomagac u nastavi.pdf

Natječaj-stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Natječaj-razredna nastava PŠ Koritna
Natječaj - učitelj/ica glazbene kulture
Natječaj za učitelja/icu engleskog jezika, razredne nastave i spremačicu PŠ Vrbica
Priloženi dokumenti:
natjecaji-semeljci-1.doc

Natječaj-odgojitelj/odgojiteljica predškolske djece
Pomagač/ pomagačica u nastavi
Priloženi dokumenti:
pomagac pomagacica u nastavi.pdf

Natječaj-Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
NATJEČAJ - MATEMATIKA 5.6.2013. - 13.6.2013.
Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Škole m/ž

Na temelju članka 127. i članka 165.stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

(„Narodne novine“ broj 87/08,86/09,92/10,105/10-ispravak,90/11,5/12,16/12,86/12 i 126/12-pročišćeni tekst)

te članka 57. Statuta OŠ Josipa Kozarca Školski odbor Osnovne škole Josipa Kozarca Semeljci raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja Škole (m/ž)

Za ravnatelja Škole može biti imenovana osoba koja ima:

-   visoku ili višu stručnu spremu potrebnu za učitelja ili stručnog suradnika  

    osnovne škole        

-   najmanje 5 godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj ili srednjoj školi

Uz prijavu za natječaj kandidati moraju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

-životopis

-domovnicu

-diplomu o stečenoj stručnoj spremi

-dokaz o radnom iskustvu na odgojno – obrazovnim poslovima ( potvrda poslodavca u osnovnoj ili srednjoj školi i preslika radne knjižice)

-dokaz o položenom stručnom ispitu ili da je osoba oslobođena obveze polaganja

-uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)

Ravnatelj se imenuje za vrijeme od 5 godina.

Rok za podnošenje prijava kandidata je 8 dana od objave natječaja.

Prijave sa dokumentacijom dostaviti na adresu Osnovna škola Josipa Kozarca , Školska 21, 31402 Semeljci

u zatvorenoj omotnici  s naznakom „natječaj za ravnatelja - ne otvarati“.

Nepotpune i nepravodobno poslane prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.                                                         

 

Natječaj objavljen 2.travnja 2013.godine.

                                                           

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE PŠ KEŠINCI
OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA
Kalendar
« Travanj 2024 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Prikazani događaji


 

            

 


Tražilicaučilice

Da bi se ulogirali, potrebno je imati aktivan elektronički identitet:  odnosno HUSO korisnički račun za učenike i nastavnike osnovnih škola.


Korisni linkovi
KORISNE STRANICE
 • ŠKOLE
 • CARNET

ČASOPISI
 • meridijani
 • enter
 • drvo znanja
 • pogled kroz prozor
 • pc chip
 • vidi


Društvene mreže

 

 

 


Tražilice


e-mail računi

preskoči na navigaciju