UČITELJ/UČITELJICA ENGLESKOG JEZIKA


Radno mjesto


SEMELJCI, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
1
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
Djelomično
31.5.2016.
8.6.2016.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno

UČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA
- stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, određeno, puno radno vrijeme, najduže do 12 mjeseci
- 1 izvršitelj u matičnoj školi Semeljci
UVJETI:
- prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14.)
- iz Zakona o poticanju zapošljavanja da ostvaruje pravo na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

PRIJAVI TREBA PRILOŽITI NEOVJERENE PRESLIKE:

- dokaza o stečenoj stručnoj spremi - životopis - domovnicu - potvrdu o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („N.N.“br. 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.90/11,16/12,86/12,126/12, 94/13.) ne stariju od 6 mjeseci - potvrda o evidentiranom radnom stažu iz HZMO-a - potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Nepotpune i nepravodobne dostavljene prijave neće se razmatrati. Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici škole.
Natječaj će biti objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnim pločama Škole, web stranici Škole dana 31. svibnja 2016. i traje do 08. lipnja 2016. godine.Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA JOSIP KOZARAC
pismena zamolba: SEMELJCI, ŠKOLSKA 21