POMOĆNIK/POMOĆNICA TAJNIKA


Radno mjesto


SEMELJCI, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
1
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
Djelomično
21.4.2016.
28.4.2016.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno

POMOĆNIK TAJNIKA
- stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, određeno, puno radno vrijeme, najduže do 12 mjeseci
- 1 izvršitelj u matičnoj školi Semeljci
UVJETI:
- završen sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave ili preddiplomski stručni studij upravne struke
- da nema zapreke za rad prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- da ispunjava uvjete iz Zakona o poticanju zapošljavanja te ostvaruje pravo na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

PRIJAVI TREBA PRILOŽITI NEOVJERENE PRESLIKE:

- dokaza o stečenoj stručnoj spremi - životopis - domovnicu - potvrdu o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („N.N.“br. 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.90/11,16/12,86/12,126/12, 94/13.) ne stariju od 6 mjeseci - potvrda o evidentiranom radnom stažu iz HZMO-a - potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Nepotpune i nepravodobne dostavljene prijave neće se razmatrati. Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici škole.
ROK PRIJAVE : 8 dana od dana objavljivanja natječaja
Pisanu prijavu dostaviti osobno ili na adresu : Osnovna škola Josipa Kozarca Semeljci
Školska 21, 31402 Semeljci


Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA JOSIP KOZARAC
  • osobni dolazak: SEMELJCI, ŠKOLSKA 21
  • pismena zamolba: SEMELJCI, ŠKOLSKA 21