2019-06-21 20:09:46

DOPUNSKI NASTAVNI RAD

Osnovna škola Josipa Kozarca
                   Semeljci

Školska godina 2018./2019.

       

DOPUNSKI NASTAVNI RAD - raspored rada

 

 

 

 

 

Predmet

Razred

Učitelj/ica

9.00 -10.30

HRVATSKI JEZIK

6.a,  7.b

IVANA ČATIĆ

HRVATSKI JEZIK

5.b, 6.c, 8.a 

IRENE SUDAR

HRVATSKI JEZIK

6.b

MARTINA KAURIN

ENGLESKI JEZIK

7.b

ANA JAMAN

GEOGRAFIJA

6.a

KRISTINA DIJAKOVIĆ

       

10.35 - 12.05

MATEMATIKA

6.b

MARINKA JAMAN

MATEMATIKA

6.c, 7.a, 7.b

SANJA KORAJAC

       
       

Raspored polazaka autobusa iz mjesta:

 
     

FORKUŠEVCI

8:15

   

VUČEVCI

8:20

   

KORITNA

8:30

   

KEŠINCI

8:35

   

MRZOVIĆ

8:45

   
       

Polazak autobusa prilikom povratka učenika kućama:

   12.10  ispred škole

 


Osnovna škola Josipa Kozarca Semeljci